Abborfiske i Gjesåssjøen

Når Gjesåssjøen nevnes i forbindelse med spennende fiske etter grov abbor

..så nikker de fleste fiskere herover bekreftende på hodet. Gjessåsjøen ligger høyt oppe på rangeringen over de meste interessante fiskevannene da det gjelder storabbor. Abbor over 1,7kg er ikke uvanlig og kilosgrensa brytes med enkelhet i denne sjøen.

Sjøen ligger inne på et område der mye spesiell fugl hekker, derfor er det ikke tillatt med båtmotor før hekketiden er over på førsommeren. Sjøen er viden kjent for sitt gode fiske, men de siste årene har mange vært bekymret for at storfiskbestanden skal bli ødelagt av fiskere som ikke setter tilbake de største fangstene.

Sjøen ligger ikke under noe fiskekort så derfor er fisket definert som fritt. Men vi ønsker uansett å oppfordre folk til å kose seg der oppe, men husk å sette tilbake storfisken slik at Gjesåssjøen kan forbli det fantastiske fiskevannet det er.