Åpnet opp gjengrodd bekk

Tidens tann påvirker det meste, også den inngående bekken til Fiskeløystjernet i Våler. Bekken har stått gjengrodd i flere årtier, og fisken hadde ingen mulighet å komme seg opp fra tjernet og opp i bekken lengre. Sommeren 2016 ble bekken rensket opp og den gjengrodde åren ble spadd opp. Nå kan ørreten fint komme seg opp uten de alt for store problemene. Videre oppover bar bekken preg av et tykt humus og kvistlag, som dekket bunnen. Dette laget er nå erstattet med 12-18mm kalksingel, som ikke bare fungerer som avsyrer, men også som flott gytegrus.

Det tok noen dager med spade og krafse før vannet endelig kunne strømme fritt ned i Vålers kanskje beste ørretvann. Med dette får ørreten et større område å gyte på, noe som forsvarer det stadig økende fiskertrykket man opplever her.

Bilde: Sigurd Lie