Åpning av fiskevann på Våler Finnskog

Lørdag 30.mai 2015 åpnes det for ørretfiske på Våler Finnskog.

Det legges ned mye arbeid i å forbedre og bevare fiskevannene på Våler Finnskog, og nå introduseres enda et nytt fiskevann for allmennheten. Nordre Gjerdtjern ligger på Gjerddalen og byr på fiske etter blant annet stor ørret. Det er innført baglimit for hele dette området som består av flere flotte tjern. Man kan nå samlet ta med seg maks 3 ørret pr døgn pr kort fra dette området. Holtsjøen og Abbortjernet åpnes samtidig. Abbortjernet ligger også inne på Gjerddalen. Holtsjøen ligger lengre vest og her har man en baglimit på maks 5 ørret pr døgn pr fiskekort. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort.

Abbortjernet i 2014
Abbortjernet i 2014

20150524_142427

Fiskekort for Våler JFF selges her:
YX Braskereidfoss
Shell i Våler
DreamTM Norway i Våler
Joker Tørråsen
Trond Burud, Risberget
Bengt og Liv Rundberget, Risberget/Kynna
Støa Camping, Braskereidfoss