Arbeidet med Halåvassdraget fortsetter i 2018

Statskog og Våler JFF har blitt enige om den videre fremdriften i prosjektet. Kalkingen fortsetter i 2018 og man har som målsetning at områdene rundt Kjølbergstjernene gjøres ferdig. Her ble det i 2017 tilført mer enn 100 Tonn kalksingel til bekkene.  I tillegg til overvåking av pH og kalsiumnivåene i de kalkede områdene, vil man følge nøye med på ørretens reetablering i gytebekkene. Vi regner med synlig gyteaktivitet denne høsten.

Det kalkede området drenerer ned i Bjørnebekken, som igjen går inn på Halåa forholdsvis langt opp i vassdraget. Hovedåren som dannes ifra Stortjernet og Rønningsmyrområdene skal under lupen i 2019, der man er helt avhengig av samarbeid med grunneier i dette området for å få tilgang til bekkene på en enkel måte.  Vi krysser fingrene for at Statskog får til en avtale på dette med den private eieren der oppe, da vil vi kunne konkludere med at øverste parti av Halåa er avsyret og klar for et mye bedre fiskemiljø i løpet av 2020. Selvfølgelig vil dette påvirke hele det 3 mil lange vassdraget, og det blir spennende å se måleresultater, i første omgang ved Bråtedammen.