Brursetet ved Eidsberg, Finnvegen Våler

Ved Finnvegen, nord for Holtsjøen i Våler, finner man brursetet.

Brursetet ligger like ved Flatåsbekken, etter Finnvegen, den kulturhistoriske vegen som leder mot Finnskogleden i Gravberget. Finnvegen var en gang en viktig kommunikasjonsåre for folk som bodde langt innpå skogen. Brursetet, en stein som er formet som en stor stol, står her med inskripsjoner mer enn 150 år i tid. Ved å følge linken nedenfor så kan dere få se og høre Mentz Eidsberg bli intervjuet av Arne Arnesen om dette kjente merket, finnvegen og kulturen før den moderne tid.