Flisaelva – Harr og ørretvann

Flisaelva dannes der Ulvåa og Halåa møtes, rett sør for Halsjøen. Ulvåa kommer nordfra og strekker seg nesten opp til Osensjøen. Flisaelva starter sin ferd nedover i den trolske og vakre Finnskogen.

Foto: Jan Hallangen
Foto: Jan Hallangen

De første 20 – 30 km av elva går igjennom vakker natur uten noen særlig bebyggelse. Elva er stort sett lett tilgjengelig. Den slynger seg nedover med lange slake og rolige strekker som går over i mindre stryk og flotte kulper. Dette er flotte strekninger for fiske og spesielt for fluefiske, men også mark kan anbefales i de dype mørke kulpene som det er mange av nedover.

Foto: Jan Hallangen
Foto: Jan Hallangen

Her er det mulighet for både ørret og harr. Ørreten er nok ikke av den aller største, men den er livlig å få på flua. Harren er nok den som er lettest å få og kan være av pen størrelse. Størrelsen kan variere, men opp mot 50 cm er ikke umulig.

Det er flere gapahuker som gir mulighet for overnatting på denne strekningen. Nesten nede ved Østre Flisa bru kommer elva Kynna inn. Dette er vel kanskje elva med noe større ørret. Etter Østre Flisa bru blir elva større og bredere og den går over i et parti med landbrukseiendommer.

Foto: Jan Hallangen
Foto: Jan Hallangen

Her er mulighetene for å fiske mange. Her kan det fiskes med sluk, mark og flue. Flisaelva slynger seg videre nedover og etter ca 65 km er den kommet frem til Flisa hvor den renner ut i Glomma. Ei fantastisk flott elv, gjennom et fantastisk landskap, med mange flotte strekker som er verdt et besøk for en hver person som er interessert i fiske.

Gyldig fiskekort for området: Åsnes JFF / Hof Østre JFF