Gjør Høgsjøens ørretbestand bærekraftig

Høgsjøens ørretbestand blir bærekraftig i 2016

Foto: Visit Finnskogene
Foto: Visit Finnskogene

Samarbeidet mellom Statskog og Våler Jakt og fiskeforening da det gjelder eiendommene øst i Våler/Åsnes kommune utvikles videre, og i 2016 skal et felles prosjekt sikre fremtidens ørretbestand i dette populære fiskevannet. Sjøen har i en årrekke blitt tilført ørret, men rekrutteringen har vært minimal. En undersøkelse av gytebekken ble foretatt i 2015, og det er tydelig at mangel av gytegrus er den viktigste grunnen til at ørreten her ikke har klart å reprodusere seg merkbart. Sommeren 2016 skal bekken få 15.000kg gytegrus og allerede neste sommer skal man kunne måle resultatene av dette tiltaket.

Grusen er av naturtype, riktig dimensjonert, og vil bli hånd-sekket i storsekker, og transportert bort til gytebekken rundt 500m inn i skogen med lastebærer. Der skal bekken restaureres for hånd og både gyteplasser og skjul skal etableres.

Foto: Visit Finnskogene
Foto: Visit Finnskogene

Høgsjøen inneholder idag abbor, ørret og en del smålake. Høgsjøhytta ligger like nedtil dette vakre Finnskogvannet, og kan leies på døgnbasis, men vær rask, det er fort fullbooket her.  Mer informasjon om Høgsjøhytta finner du her.