Høgsjøen – Ørretvann på Åsnes Finnskog

Høgsjøen ligger i ly av Høgsjøberget i øst.

hogsjoen-2Høgsjøen byr på flott beliggenhet inne på selve Finnskogen i Åsnes kommune. Sjøen inneholder abbor, ørret, lake og noe Canadisk bekkerøye. Våler Jakt og fiskeforening inngikk i 2015 avtale om forvaltningen av sjøen, og det er satt i gang tynningsfiske av abbor og lake i sjøen for å gi ørreten ennå bedre vilkår. Det ble tatt ut mellom 300 og 400 kilo småfisk i 2015.

ferie2004 230
Høgsjøkoia

Kun 40 meter fra vannkanten og brygga så kan man leie Høgsjøkoia av Statskog.  Du kan også leie båt om du ønsker å komme deg utpå sjøen.
300808 009

Velkommen til vakre Høgsjøen!