Lalatjernene i Våler kalkes opp

Lalatjernene ligger ved Gjerddalen og har tilsig fra sure myrer i området. 

En viktig del av arbeidet med å sette istand gode fiskevann er å sørge for god vannkvalitet. Lalatjernene ble i 2015 og 2016 kalket med finkalk rett i vannet, samt at tilsigsbekkene fikk tilført kalk av grovere kaliber for å vare lengre.

 

Dette har sørget for at pH har kommet seg opp i akseptabelt nivå, og den spreke ørreten i tjernet bærer preg av å trives. Vannkvaliteten på slike lokaliteter er under kontinuerlig overvåkning, og man må regne med å fylle på med kalk etter en viss tid.

Som regel er bekkene som trenger kalk langt unna allfarvei og kalken må enten bæres inn i bøtter eller fraktes inn med elgtrekker.