Norsk Skogfinsk Museum

Velkommen til Norsk Skogfinsk Museum. Dette er et konsolidert museum og fungerer som knutepunkt og pådriver for skogfinsk kultur, og befinner seg i Svullrya, Grue kommune.

Museets funksjon er å utforske skogfinnenes særegne kulturarv og formidle denne til folkegruppens egen styrke og stolthet samt til samfunnets mangfold.

Foto: Norsk Skogfinsk Museum
Foto: Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum sin oppgave er å være en representativ og samlende institusjon for skogfinner, som er en anerkjent nasjonal minoritet i Norge. Museet skal bidra til å gjøre skogfinnene kjent og anerkjent i det norske samfunn ved å formidle og å utvikle skogfinnenes tilgang til- og engasjement i egen kultur. Museet vil ha en sentral og proaktiv rolle i arbeidet med skogfinsk kultur og historie, og samarbeide tett med øvrige organisasjoner, interesser og parter som arbeider for det skogfinske.

Norsk Skogfinsk Museum sprer gjennom arrangement og løpende virksomhet kunnskap om skogfinsk historie, kultur og tradisjoner. Migrasjonshistorien, svedjebruk, byggeskikk samt magi og tro er hovedtemaer som er utgangspunkt for utforskning og formidling av det særegne i skogfinsk kultur. Temaene virkeliggjøres i museets arbeid gjennom forskning, forvaltning, formidling og fornying.

Finnetunet
Foto: Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum ble stiftet i 2005 av Gruetunet Museum, Finnetunet, Austmarka Historielag og Åsnes Finnskog Historielag. De fire stifterne ble fra da av avdelinger under Norsk Skogfinsk Museum som overtok forvaltningsansvaret for deres bygninger og samlinger. Museet har derfor ansvar for bygninger og samlinger spredt over store deler av norske Finnskogen og Solør, og dets samling omfatter ca. 350 000 objekter fra arkiver og fotografier til gjenstander og antikvariske bygninger.

Sommertiden er høysesong for Norsk Skogfinsk Museum, og museets avdelinger kan besøkes hovedsaklig i juni-august. Hos oss får man oppleve livet på Finnskogene i gamle dager og bli kjent med skogfinnenes levekår, tradisjoner og kultur. Museumsanleggene ligger i naturskjønne områder og kan besøkes av hele familien. I museets lokale ved Svullrya gamle skole arrangeres hvert år en større utstilling. Formidling drives gjennom foredrag og guiding, både på avdelingene og på rundreiser med buss.

Har du lyst å besøke Norsk Skogfinsk Museum utenom våre ordinære åpningstider? Da kan du booke en privat omvisning på Finnetunet, Leiråker og/eller Svullrya gamle skole. Omvisninger kan tilrettelegges etter dine ønsker, og den kan arrangeres for 1-25 personer. Ordinære billettpriser gjelder.

Ta kontakt per e-post, telefon (+47 905 47 131) eller på Facebook for bestilling og mer informasjon.


Norsk Skogfinsk Museum
Svullrya gamle skole
2256 Grue Finnskog
Tlf: (+47) 62 94 56 90
Fax: (+47) 62 94 56 90
Norsk Skogfinsk Museum


Center map
Get Directions