Norwegian Woods TV

Den gode historien. Like sikkert som det finnes mange jegere og andre brukere

Foto: Harald Lundstein
Foto: Harald Lundstein

av vår flotte natur finnes det også mange gode historier. Enten er de sanne eller så er det en god vandrehistorie som i følge fortelleren ihvertfall er sann. Dette er historier jeg ønsker å ta vare på i form av opptak til NWTV. Har du en, eller kjenner en som har en god historie? Ta kontakt med meg på mail: jaktogfiske@nwtv.no

Velkommen til oss på http://www.nwtv.no