Våler i Solør

Kommunen ligger i Hedmark fylke, ca 15 mil nord for Oslo.Kun 1,5 times kjøring med bil fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Kommunen har ca 3900 innbyggere. Arealet er 700 km² stort – hvorav 563 km² skog og 45 km² jord. Våler grenser til Sverige i øst, Åsnes i syd, Løten og Stange i vest, og Trysil og Elverum i nord.

DSC05726Kommunen ligger lengst nord i distriktet Solør, og kalles derfor ofte Våler i Solør. Solør omfatter området mellom byene Kongsvinger og Elverum, bestående av kommunene Våler, Åsnes og Grue, og er en del av Glomma-dalføret. Øst i Solør, i grensetraktene mot Sverige, finner man området kjent som Finnskogene.

Glomma
Glomma

Dalføret der Glomma renner, var etter siste istid bunnen i en fjordarm som rakk et stykke opp i Østerdalen. Men landet har hevet seg, så dalføret ligger nå 160-180 meter over havet. Glomma renner gjennom Våler i en lengde av 17 km,  med fosser, stryk og fine badeplasser. En av fossene, Braskereidfossen, er regulert til kraftverk som leverer strøm til Eidsiva.

Rivieraen i Våler
Rivieraen i Våler

Der Glomma renner finner man også enorme sandstrender som er populære badeplasser på varme sommerdager.

Høyeste punkt i Våler, Solør og Glåmdalen er Kjøberget, 705 moh. Andre høye pukter er Bakklinten 654 moh, Blåeenga 633 moh og Eidsfjellet 632 moh. (Kilde: Toppomania).

Våler kommune er preget av store skoger og jordbruksarealer, og jord- og skogbruk er  viktige næringsveier. Våler er blant landets store skogkommuner og nær 90% av kommunens samlede areal er dekket av skog.

Kommunen har flere store og mellomstore produksjonsbedrifter, primært knyttet til trebearbeidende industri. Nord Europas største sponplatefabrikk- Forestia, og Norges største sagbruk – Moelven Våler AS ligger i vår kommune. Nortura Samvirkekylling AS, Våler,  ruger og klekker daggamle kyllinger.

Våler har ambisjon om å bli Nordens beste trafikk- og motorkommune. Vi videreutvikler det betydelige kompetansemiljøet innen trafikk, transport og motor hvor Norsk Trafikksenter med Vålerbanen kanskje er den mest kjente.

Våler kommune er den største arbeidsplassen i lokalsamfunnet med ca 300 årsverk. Kommunen ledes av et kommunestyre med 19 representanter og styres av en ordfører.

Administrasjonen ledes av en rådmann. I Norge er administrasjonen partipolitisk nøytral, og består av fast ansatte. Kommunens fremste folkevalgte er ordføreren. I Våler er ordføreren den eneste heltidsansatte folkevalgte.

Begrunnelsen for norske kommuner er knyttet til frihet, deltakelse og effektivitet. Den norske lokalstyreordningen gir kommunene stor frihet til å løse sine oppgaver. Norske kommuner er både forvaltningsorgan og tjenesteprodusenter. Den største veksten er innen tjenesteproduksjon.

Det er valg hvert fjerde år i Norge. Norske kommuner er sentrale i utviklingen av velferdstaten. Kommunene har viktige oppgaver innen helse, sosial, teknisk, næring, kultur og utdanning. Spesielt innen helse, sosial og utdanning legger staten føringer for hvordan oppgavene skal løses.

I Norge har vi tre forvaltningsnivåer, stat, fylke og kommuner. Det er 19 fylker og ca 430 kommuner i landet. Tallet på kommuner går litt nedover da enkelte mindre kommuner blir slått sammen.

Hovedinntektene til kommunene kommer fra skatter, overføringer fra staten og gebyrer/avgifter/betaling for kommunale tjenester fra innbyggerne.

(av Finn David Nilsen)


 Våler kommune

Sentralgården
Vålgutua 251
2436 Våler i Solør

E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no
Telefon : +47 62 42 40 00 
Faks : +47 62 42 40 01 
Åpningstid: 08:00 – 15:30