Kong Vinter løsner grepet

bolsjoknappEn nydelig dag dypt inne på Finnskogene. Man kunne høre siste rest av is og vinter knitre og gå i oppløsning, og snart er tjernet helt åpent. Dette er et nydelig tjern der det legges ned et stort stykke kultiveringsarbeid for at tjernet skal bli attraktivt for fiskere i fremtiden.