NYESTE ARTIKLER

www.visitfinnskogene.noFinnskogene strekker seg som et grønt belte langs den norske og svenske siden av riksgrensen.

På norsk side er vår definisjon av Finnskogene en del av kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil og Åmot. Den over 20 mil lange kulturstien Finnskogleden går som en grønn tråd på langs, med grensetraktene fra Eidskog i sør, til Søre Osen, Trysil i nord.

Finnskogleden var en gang på 1600-tallet en viktig kommunikasjonsåre for finnene som bosatte seg i dette området på den tid. En rekke mindre stier knytter seg på selve Finnskogleden, og disse stiene var ferdselsveier ned til bygdene der det var mulig å gjennomføre sine nødvendige ærender.

Man kunne også oppleve at de samme stiene hadde to navn, alt ettersom hvilken retning man kom ifra. Kom man fra bygdene og var på tur mot Finnskogleden, så kunne vegen bli kalt Finnvegen, mens i motsatt retning kunne navnet være Kirkevegen.

KynnaFinnskogene består stort sett av skog og storslått natur, og lever opp til begrepet «de dype skoger». Flere hundre tjern, sjøer, elver, bekker og åer ligger som perler på en snor, og dette byr på svært gode friluftsopplevelser i tillegg til en spennende kultur i området. Dette er rake motsetningen av hva man finner på fjellet – her finner du «de dype skoger».

På Finnskogene har man ett rikt dyreliv og de vanligste å treffe på er elg, skogfugl og hare. Finnskogene har innslag av både ulv og bjørn, selv om bjørn er observert mer eller mindre tilfeldig. Vannene på Finnskogene inneholder vanligvis abbor, gjedde og mort, men også svært gode ørretvann er å finne i disse områdene etter omfattende kultiveringstiltak utført av ideelle lag og foreninger.

Norges lengste elv, Glomma, er følgesvenn gjennom området, og gir en avspeiling til Finnskogenes grønne belte i øst og avgrenser vårt definerte område mot vest.

Vi håper at våre sider vil gi deg lyst til å komme for å oppleve naturen, mystikken og trollskapen som hviler over dette området. Finnskogene er for deg som søker roen, og for de som ønsker å komme seg litt vekk fra hverdagens tjas og mas.