Flere og flere vil til Våler for å fiske.

2015 ble et rekordår for Våler Jakt og fiskeforenings fiskeutvalg.
Fiskeutvalget i Våler jakt og fiskeforening fortsetter sitt målrettede arbeid med å sette i stand fiskevann og tilrettelegge for både innbyggere og turister. Dette året slo alle tidligere rekorder med nærmere 600 fiskekort solgt, rundt 50% mer kort enn året før. Tilreisende fiskere har det også vært mange av i år, slik som fra Åsnes, Elverum, Stange, Løten og Vang og Lillestrøm for å nevne noen.

(bilde: Sigurd Lie, Finn Ole Oksvold og Ottar Haugen)
(bilde: Sigurd Lie, Finn Ole Oksvold og Ottar Haugen)
Bilde: Arild Sørlie med kalktypen som brukes ved kalking av tjern uten bekk.

Aldri har man solgt så mange fiskekort som i år. I høst kom ørreten til en rekke nye vann, der man i sommer har kalket og gjort vannkvaliteten optimal for fisken. Her kommer fisken til å vokse og trives, til glede for små og store fiskere i fremtiden. Det er nå viktig å huske at fisk under 25cm skal settes uskadd tilbake, og at man har rett til å ta opp maks 3 ørret pr døgn pr kort på Vålers terreng.

I sommer har fiskeutvalget jobbet med tynningsfiske på fem ulike steder. Det er gått med 250 Tonn kalkgrus til arbeidet i bekkene for å bedre vannkvaliteten der dette er nødvendig.

Det gode samarbeidet med Statskog vedrørende teigen som tidligere tilhørte Borregård medførte også en del forprosjektarbeid i områdene rundt Gravberget. Dette området inneholder rundt 95 små og store vann, bekker og åer og har store potensielle muligheter dersom man legger ned litt innsats i kultiveringsarbeid.

Elfiske er en viktig del av kartleggingsarbeidet.
Elfiske er en viktig del av kartleggingsarbeidet. Her ifra en av bekkene på Statskogs Eiendom.

Statskog har bidratt med midler til kartleggingsarbeidet samt to mindre prosjekter der oppe i år, og nå kommer nye møter der vi skal gå igjennom resultatene fra kartleggingen og for å se på konkrete tiltaksplaner for å gjøre områdene mer attraktive der oppe.  Nå som kommunen har investert i både skog og eiendom i Gravberget, så er dette arbeidet viktigere enn noen sinne.

Ottar og Håvard Haugen i full gang med å bygge gapahuken “Pitkä Aitalampi”

Fiskeutvalget har fått god hjelp ifra privatpersoner og firmaer i år. Dette dreier seg om alt ifra snekring av Gapahuk, utsetting av fisk, oppsynsarbeid til økonomisk prosjektstøtte.

Gapahuken med Lang Gjerdtjern var mye brukt i sommer.

Årets mest populære sted er nok plassen ved Lang Gjerdtjernet på Våler Finnskog. Her er det et attraktivt fiske og satt opp en flott og trivelig gapahuk og her har det vært trafikk hele sommeren. Alle bidragsytere har fått sitt navn gravert inn på skiltet som er skrudd fast inne i Gapahuken. Hvis noen har lyst til å bidra på en eller annen måte på de neste plassene så er det bare å si ifra. Man kan også følge arbeidet med fiskevannene i Våler på Fiske i Våler på facebook sier Arild Sørlie i fiskeutvalget.

6

Mer på gang

Det planlegges nå nye plasser med gapahuker ved andre fiskevann, og ved Lang Gjerdtjernet skal man prøve å sette opp en vedbod og en utedo i forbindelse med Gapahukplassen. I tillegg ønsker man å gjøre bålplassen finere med flere benker. Vi ønsket å krydre Finnskogen litt, og derfor har vi valgt å bruke finsk navn på gapahuken her oppe, sier Ottar Haugen, en av de ivrige i dugnadsgjengen.

7

Norges Jeger og Fiskerforbund har bidratt økonomisk til gapahukprosjektet i år, og sponset en flott båt som deres medlemmer kan få nøkkel til. Hvor denne båten blir lagt kommer vi tilbake til, men den vil være et kjærkomment tilbud til de som ønsker å fiske fra båt.

På grunn av gytetiden så stenges det for ørretfiske fra og med 15 september og er fredet frem til 1 november.

Vi gleder oss til å følge gjengen også til neste år.