Første delen av prosjekt Halåa er gjennomført

Øst i Våler kommune, delvis på svensk og delvis på norsk side av riksgrensen, så slynger Halåa seg rolig gjennom de dype skogene.  Vi befinner oss i svedjebrukenes rike, myteomspunnet og forhatt, vi snakker om viktige deler av Finnskogen.

Foto: Visit Finnskogene

Halåvassdraget har sitt opphav, der utløpet ifra Stortjernet begynner. Halåa legger raskt på seg, ettersom bekk etter bekk kobler seg på. Åa slynger seg gjennom dype skoger, gjennom rolige floer, stryk og fossefall. 30km lengre sør er reisen slutt, der løper Halåa inn i Vålers største innsjø, Halsjøen etter å ha vært en lang tur innom den svenske siden av Finnskogen.

Foto: Visit Finnskogen
Foto: Visit Finnskogene

Halåvassdraget har sitt opphav fra store myrer og skrint jordsmonn. Myrene har lagret surhet i tillegg til selv å produsere avrenning med lav pH. Vassdraget er flott og vilt, men er dessverre preget av sterk forurensing iform av surt vann, noe som preger bestanden av fisk her. Områdene er en naturperle, men slik det har vært så står det dårlig til med det som befinner seg under vannskorpa.

Foto: Visit Finnskogene

Høsten 2017 ble det første trinnet i det som kan bli en lang rekke av tiltak for å bedre vannkvaliteten i Halåa avsluttet. Tiltaket ble gjennomført av Våler Jakt og fiskeforening i økonomisk samarbeid med Statskog og Åsnes JFF. Mer enn 100.000kg kalksingel ble lagt inn i en rekke bekker i området. Dette er bekker som drenerer ned mot Halåa og vil være med på å avsyre store mengder vann før de går ut i hovedvassdraget.

Foto: Visit Finnskogene

Bruken av kalksingel krever mye arbeid før den ligger der den skal, men til gjengjeld gir den langtidsvirkning og er med på å skape gyteområder for ørret i området.  Området som er kalket drenerer ned mot Bjønndammen eller Kjølbergstjernene, som igjen går ut i Bjønnbekken og Pissbekken før vannet til slutt renner ned i Halåa.

Foto: Visit Finnskogene
Foto: Visit Finnskogene

Det er påvist noe ørret igjen i et fåtall bekker der pH verdiene så vidt har klart å holde seg over 5.0. Brorparten av bekkene i området ligger på mellom 4.5 og 4.8 i pH, da før kalktiltakene ble gjort. Med slike tall, så er det svært vanskelig for ørreten å reetablere seg og det er stort sett kun abbor og gjedde som takler slik surhet over tid.

Foto: Visit Finnskogene

Man har som mål, i første omgang å heve pH nivået, slik at ørreten kan reetablere seg i vassdraget etter å ha vært så godt som fraværende i svært lang tid. Andre fiskearter i vassdraget vil også nyte godt av tiltakene som her gjøres. Halsjøen løper ut og videre ned mot Flisaelven, en elv med godt rykte men som også har slitt på grunn av vannkvaliteten ifra Halåvassdraget.

Foto: Visit Finnskogene

Virkningen av kalking pleier å komme raskt, så vi kommer i spenning til å følge med på prosjektet fremover.

Foto: Visit Finnskogene