Holtsjøen

Holtsjøen har i en årrekke blitt kultivert og det har blitt satt ut mye stor ørret her siden 2005.

Stemning på Holtsjøen
Stemning på Holtsjøen

I 2014 valgte den lokale jakt og fiskeforeningen å prøve en annen stamme av settefisk. Denne gangen fra Bjørkelangens anlegg der fisken går i naturdammer. Dette gjør at fisken er vant til å spise i alle vannlag og finneslitasjer er minimale,. Dette er rett og slett nydelig fisk, og det blir spennende å følge med på utviklingen fremover. I juni 2014 ble den nye fisketypen satt inn, og fisken både vaker og biter bra, men sjøen er kjent for å huse ørret som er svært krevende å få. Sjøen har mye hestegle og det er mulig det er dette som er grunnen til at ørreten her blir så selektiv og nesten umulig å ta. I senere tid har ser man at bruken av stor settefisk er lite bærekraftig. Den overlever ikke i det lange løp. I 2018 begynte man å sette inn yngel i sjøen, for å se om dette er en mer riktig bruk av settefisk. Samtidig er det gjort stort arbeid i å restaurere gytebekkene i området. Nedlagsfeltets bekker er også tilført enorme mengder kalk.  Baglimit er 3 ørret pr døgn pr kort/fisker.

Foto: B.Pettersen
Foto: B.Pettersen
simen2015
Simen med flott ørret tatt på isen 2015

Vinteren 2014/15 har gitt mange flotte fangster på Holtsjøen. Her er storfiskeren Simen med en flott ørret på nesten 50 cm, tatt på mormychka og pilkestikke. Nå venter man på effekten av yngelutsettingen som ble gjort i 2018/2019.

Holtsjøen ligger på Våler Jakt og fiskeforenings områder og gjeldende fiskekort her er deres Eldoradokort. Fiskekortet fåes kjøpt på følgende steder:

  • YX, Braskereidfoss
  • Esso Smedstuen, Våler
  • DreamTM Norway, Våler
  • Liv Rundberget
  • Anne K Ødegård, Risberget