Kalking

Surt nedbør og annen menneskelig påvirkning ødelegger mye for fisken. Først dør næringsdyrene ut, så rammes reproduksjonen og tilslutt kan vannet ende opp som en død sølepytt. Eneste gode tiltak mot forsurning er kalking av vann og vassdrag.

Mange vann har blitt reddet på grunn av den store jobben ideelle lag og foreninger gjør for å tilføre sure vann kalk. Kalking_02Forsurning er fortsatt et omfattende problem mange steder, og selv om det finnes offentlige midler man kan søke om, så er det sjelden noe positivt svar å få på slike søknader. Fiskekortinntektene er viktig for å finansiere kalkingen svært mange plasser.

Kalking er hardt arbeid, da kalken ofte må transporteres inn til bekkene langt inne i skogen. Noen ganger kan man tippe kalken rett uti der den skal, men der dette ikke lar seg gjøre så kan man bruke Combitrac eller Elgtrekker med gruscontainer og tipp. Det vil til mye grovkalk for at tiltakene skal vedvare, og selv små bekker trenger fort 30.000 kg for å heve seg fra pH 5,7 til 6,0. Da den opprinnelige pH er lavere så kreves det dertil mer kalk for å heve tilsvarende.