Fiskeløystjernet – Ørret og abborvann

Fiskeløystjernet i Våler er et av de beste fiskevannene på Våler Jakt og fiskeforening sitt terreng.  Tjernet inneholder mye flott ørret, abbor og noe ørekyte. Her blir det tatt mye ørret gjennom sommerene, og i 2012 ble det tatt ørret på hele 2,8 kg. Fiskeløystjernet har siden 60-tallet blitt kultivert av Våler Jakt og fiskeforening, og det har blitt satt ut ørret her i uminnelige tider.

På 80-tallet ble det gjort forsøk med kanadisk bekkerøye, men dette forsøket kan nok betegnes som mislykket. Selv om det noen svært få ganger er rapportert om fangst av denne arten i ettertid, så er det ingen tegn på noen stamme å snakke om. På  90-tallet ble det gjennomført prøvegarnfiske i tjernet, og en stor og sterk abbor-stamme ble påvist i tillegg til ørret i god form.

05052014-02
Foto: Kay Sverre Moen

De siste årene har man oppdaget en sterkt voksende stamme stedegen ørret som gyter i utløpsbekken. På grunn av dette ser man ikke noen grunn til å sette inn mer settefisk da man ønsker at den stedegne stammen skal få utvikle seg her.

I 2013 la man inn mer enn 7 tonn gytegrus i gytebekken for å forsterke ørretproduksjonen her. Tynningsfiske med teiner har pågått de siste årene der man har tatt ut mye små-abbor Det kan virke som at ørekyte-bestanden her fikk en oppblomstring på grunn av dette, derfor er tynningen av abbor satt på vent, mens man heller konsentrerer seg om å få ned ørekyte-bestanden til et minimum.

Fiskeløystjernet har nydelig beliggenhet med flotte muligheter for villcamping. Her får du skikkelig villmarksfølelse selv om tjernet ligger kun ti minutters gange fra vei. Vannkvaliteten er god, og med en naturlig pH på over seks, så ligger alt tilrette for nydelige fangster av både abbor og ørret.

Det er tillatt å fiske med stang fra land.

 

Gjeldende fiskekort: Våler Jakt og fiskeforening. Selges på bensinstasjoner, hos private  og i spesialforretninger i Våler sentrum.