Tynningsfiske

Fisken brukes i dag i mindre grad som dyrefór slik som i gamle dager. I dag er fiske stort sett en hobby, og det tas ut alt for lite fisk fra de fleste vann i forhold til hva vannet produserer hvert år. Dette medfører fort overbefolkning og overtette bestander av fisk.
TynningsfiskeFisken får lite å spise og blir for det meste småvokst. Nedbeitede forhold gjør at fisken må over på næringsdyr som kan være mellomverter for sykdom og parasitter, dette smitter etter hvert over på fisken. Tynningsfiske med garn er det mest tradisjonelle. Man tilpasser maskestørrelsen på garnene etter hvilke størrelser man ønsker å fiske etter. Garn er effektivt men krever mye arbeid som går med til å plukke ut fisken som er fanget. Man har liten mulighet til å selektere mellom fiskeartene da garnene fanger stort sett alt. Mye av fangsten er også død da man tar opp garnene, og slik sett er ikke garnfisket ideelt i tynningsfiskearbeid.

I abborvann er det enklere, der benyttes best abborteiner under gyteperioden på våren. Da stimer store horder med abbor på grunnene, og det er rimelig enkelt å fange mye med teiner. Det er ikke uvanlig å ta ut over 1kg pr daa første året man benytter teinene. Teiner fanger fisken levende og man har mulighet å selektere fangstene.

Storruser, eller ledegarnsruser er svært effektive og fungerer gjennom hele sommeren. Den beste tiden er også her våren da fisken trekker mot land, men de fungerer jevnt og godt gjennom resten av sesongen.  Storruser fanger all slags fisk, også her kan man selektere fangstene.

10052014-9